Календар образовно васпитног рада и календар значајних активности у школској 2018/19. год.

Календар образовно васпитног рада и значајних активности је израђен према Правилнику о измени правилника о школском календару за основне школе на територији АПВ 2018/19 год. и према Годишњем плану рада школе за шк. 2018/19. год. Календар значајних активности је подложан променама, уколико наступе околности које то захтевају, a о којима ће благовремено бити обавештени ученици, родитељи, наставници и друге заинтересоване стране. Као такав није предвиђен за медијску најаву догађаја везаних за школу. Медији ће о догађањима за ширу јавност или о занимљивим активностима у школи бити обавештени, као и досад, од стране директора школе, обавештењем, позивом, најавом догађаја. У нади да ће овакав вид планирања допринети ефикаснијој организацији, захваљујемо се свим сарадницима у активностима наше школе.
Joomla templates by a4joomla